styrelsen

Det är vi som utgör styrelsen för SKPF avd 105 Svedala fram till årsmötet 2018

Ordförande:
Lena Gustafsson            072-5543 567 Anträffbar vardagar kl 09.00-16.00
lengus.hemma@yahoo.se

Kassör:
Birgitta Ohlsson             070-5532502

Sekreterare:
Marianne Göransson      040- 402237


Styrelseledamot/Reseledare
Ann-Christin Munoz        0702-618489

styrelseledamot/Studieorganisatör
Birgitta Olsson             070-5532502

styrelseledamot/studieorganisatör
Ann-Christin Munoz    0702-618489

Styrelseledamotedamot
Inger Hedström   070-5667573

Suppleant:

 Suppleant:   

 

 

Expeditionen är öppen helgfria tisdagar 13.00 - 15.30
tel:  070 66 17 677

På andra tider är du välkommen att ringa ordförande på mobil 072 5543567

 

Besöksadress: Åbjörngatan 9 ( Senior center )

Postadress: SKPF avd 105, kommunhuset, 233 80 Svedala

Hemsida:  http://www.skpfsvedala.n.nu
epost: SKPF105@yahoo.se

Bankgiro: 5707- 0666